Menu

Mer information

För att renodla min hemsida har jag här samlat ihop mer information och material som är bra att känna till om mig som fotograf.
Jag försöker att låta mina bilder uttrycka mig som fotograf. Där bilderna inte klarar att beskriva låter jag istället texten ta över.
Sidan med priser ger en överblick om hur jag resonerar kring olika paket och dess innehåll. I de fall där texten inte är tydlig nog
behöver jag er hjälp. Kontakta mig så ska jag beskriva mer om det ni behöver veta.